Så låter Roslagsbanan

Så låter Roslagsbanan

Några vittnesmål från boende i skrivelser till SL:

 

 

”· Vi lider redan idag av störd nattsömn p.g.a. buller från nattrafiken, och det är t.ex. omöjligt att sova med öppet fönster.

· Vi och andra i vår nära omgivning påverkas negativt, både psykiskt och fysiskt, av dagens buller från tågen. Det är en klar stressfaktor att vara utsatt för detta dag ut och dag in.”

 

 

”Första tåget går kl 05:17 och sista kl 01:34. Till detta kommer banarbeten och tomma tåg utanför tidtabellen.”

 

”Våra barn har tidigare älskat att vara ute och leka i trädgården men har nu börjat klaga över att de får huvudvärk och ont i öronen av bullret från tågen och vill därför inte vara ute.”

 

 

”Under de senaste 1,5 åren har vi dock uppmärksammat att bullret och störningarna från Roslagsbanan har ökat markant både under dag- och nattetid. Ökat antal passager, längre tåg, fler snabbtåg och mycket mer nattrafik har lett till att buller och vibrationer nu har ökat katastrofalt till en sådan nivå att det nu är olidligt/omänskligt och innebär stora negativa konsekvenser för oss som familj.”

 

 

”Vi har på egen bekostnad satt in tjockare glas i sovrumsfönstren men trots det har vi en olidlig ljudnivå inomhus som enligt SL:s egna mätningar visar på nivåer upp till 57 dB(A) och därmed vida överstiger de uppsatta gränsvärdena.”

 

 

”Hela familjen påverkas negativt av det ökade bullret och lider av störd sömn och vaknar flera gånger varje natt då natt-trafiken med tomma ”spöktåg” drar förbi i hög hastighet. Vår ena dotter som har sovrummet mot tåget kan inte längre sova i sitt rum eftersom hon väcks flera gånger varje natt av bullrande och skrikande tåg. Det är endast tyst under ett fåtal timmar under natten och det räcker inte till för en fullgod nattsömn på 6-8 timmar.”

 

 

”Att vistas ute på tomten har nu blivit nästan omöjligt och det går inte att föra ett normalt samtal eftersom vi måste hålla för öronen varje gång ett tåg passerar för att inte få bestående hörselskador.”

 

”Socialstyrelsen har pekat på att frekvensen på bullerintrång i sovrum ej skall överskrida 45 dBA fler än 3 ggr. natt, men detta struntar man fullständigt i och nattågen utgör en plåga för de boende. Detta trots att Miljdomstolen anvisat att frågan skall utredas ytterligare.”

 

 

”Mottagare av detta brev är när som helst välkommen hem till oss för att uppleva hur den ökade trafiken på Roslagsbanan påverkar oss idag.”

 

 

”Dagens buller medför att tomten egentligen inte är möjlig att använda för rekreation eller lek då bullret - förutom de väl kända hälsovådliga effekter buller medför - upplevs som olidligt. Våra sovrum, som ligger i ovanvåningen, är starkt bullerstörda. Att sommartid sova med öppet fönster är inte möjligt.”

 

 

”Det är också viktigt hur ofta bullertopparna förekommer. Den planerade ökningen av antalet tåg skulle innebära att det passerar tåg med 1,5 minuters mellanrum, vilket torde upplevas som att det aldrig är tyst. Detta skulle få ännu större negativ hälsopåverkan.”

 

 

”Redan sommaren 2011 var det uppenbart för oss att trafikfrekvensen ökat jämfört med tidigare. De avslappnande perioderna mellan de passerande tågen var nu betydligt kortare och lugnet förekom mer sällan. Under sommaren 2011 åt familjen middag på uteplatsen en enda gång, ett tillfälle som dessutom avbröts eftersom frekvensen av tåg var så hög och med så mycket spårskrik att det inte gick att föra en normal konversation.”

 

”För att ge ett konkret exempel på bullerproblemen skickar jag med två ljudfiler som spelats in sommaren 2011 på en uteplats/altan respektive i ett sovrum i vårt grannskap. Dessa spelades in på en fastighet (ej vår) där våra barn är ofta. De spårskrik som hörs förekommer hos de allra flesta tåg och även på relativt raka sträckningar. Hur dyrt skulle det inte bli att bullerskydda mot detta? Filmerna är inspelade vid en slumpmässig tidpunkt ganska sent på kvällen när barnen försökte sova. Det finns fastigheter som ligger betydligt närmare tåget än denna, d v s detta är inte det värsta exemplet. ”

 

 

Ljudfiler:

 

I Sovrum

 

På Altan